CZ: Budoucí nevěsty a ženichové, ode dneška přijímám závazné rezervace či objednávky na svatební dny roku 2020. Jestli chcete zachytit příběh či akční fotografii, zažít tak krásný den plný humoru a krásných fotografií dejte vědět prostřednictvím kontaktu. Na osobní schůzce či komunikaci po sociální síti nebo skype, můžeme předběžně probrat vás svatební den a dořešit vše potřebné.

DE: Zukünftige Bräute und Bräutigame, ab heute nehme ich verbindliche Reservierungen oder Bestellungen für die Hochzeitstage 2020 entgegen. Wenn Sie eine Geschichte oder ein Actionfoto aufnehmen möchten, erleben Sie einen so schönen Tag voller Humor und schönen Fotos, lassen Sie es uns durch Kontakt wissen. Bei einem persönlichen Treffen oder einer Kommunikation über ein soziales Netzwerk oder Skype können wir Ihren Hochzeitstag im Voraus besprechen und alles lösen, was Sie brauchen.

EN: Future brides and groom, from today I accept binding reservations or orders for wedding days of 2020. If you want to capture a story or action photo, experience such a beautiful day full of humor and beautiful photos let you know through contact. At a personal meeting or communication via social network or skype, we can pre-discuss your wedding day and solve everything you need.

HR: Buduće mladenke i mladoženje, od danas prihvaćam obvezujuće rezervacije ili narudžbe za dane vjenčanja 2020. Ako želite snimiti priču ili akcijsku fotografiju, doživite takav divan dan pun humora i prekrasnih fotografija, javite se putem kontakta. Na osobnom sastanku ili komunikaciji putem društvene mreže ili skypea, možemo unaprijed razgovarati o vašem danu vjenčanja i riješiti sve što vam treba.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *