Spread the love

Kdo jsme

Je provozovatel webu lukascerny.eu a poskytovatel služeb. Kontaktovat v rámci otázek spojených s ochranou osobních údajů nás můžete e-mailem na adrese grafik@lukascerny.eu. Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

Jaké shromažďujeme osobní údaje?

Vaše základní údaje

Lukáš Černý, Brněnská 1063/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 88606945

Cookies

V rámci zpracování dat o návštěvnosti webu a vyhodnocení naší podnikatelské činnosti využíváme tzv. cookies soubory a systémy následujících třetích stran pro zpracování sbíraných dat. Vaše data jsou přitom anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů. Pro tyto účely využíváme interní systém, který tyto údaje chrání.

Co to jsou „cookies“?

Soubory cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete, nebo mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si prohlížíte („cookies třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých stránek.

„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory v komunikaci aplikací s Vaším webovým prohlížečem. Soubor cookie obsahuje anonymní informace. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak používáme cookies?

Naše webové stránky rovněž používají cookies pro behaviorálně cílenou reklamu, což nám umožňuje upravit reklamu a zajistit, že pro vás bude relevantní, a to na základě oblastí, které na naší webové stránce prohlížíte, a geografického umístění vaší adresy IP.

Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností s webem tak, že webovým stránkám umožníme, aby identifikovaly Váš prohlížeč, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies).

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies?

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org.

Používáme Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
 

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

  • přehledy zobrazení v reklamní síti Google
  • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů)
  • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).
  • Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Používáme JetPack

Tato stránka používám službu JetPak je to obdoba Google Analytics, která sbírá data o tom z jakého počítače přistupujete, pod jakou IP adresou, z jaké země, v jaký čas a podobně. Tyto data se uchovávají po dobu 1 měsíce.  Více informací na jetpack.com.

Za jakým účelem tyto informace zpracováváme?

Osobní údaje o zákaznících a dodavatelích vedeme v souvislosti s poskytováním našich služeb (grafické služby, fotografické služby, video produkce a další).

V případě zrealizované a dokončené objednávky uchováváme informace o Vaší objednávce tak abychom Vám mohli pomoci při reklamaci. Zároveň tyto údaje slouží jako informace v jaké specifikaci byla objednávka zpracována. Dále tyto informace používáme pro pro interní účely v rámci zlepšování našich nabídek a služeb.

Komu Vaše osobní informace předáváme?

Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje využíváme výhradně pro vnitřní potřebu, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Veškeré obrazové materiály jsou uchovávány mimo počítač připojený k síti tak aby nedošlo k prolomení či zneužití dat. Osobní údaje jako je jméno a příjmení, adresa a telefonní číslo, případně e-mail můžeme předat osobám nebo společnostem, která Vám dovezou objednané produkty nebo již hotový výrobek.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Veškeré osobní údaje zákazníků, dodavatelů či třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy a také po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

  • Obdržení informace o datech, které o Vás zpracováváme
  • Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu
  • Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů na Vámi zvoleného správce či zpracovatele osobních údajů
  • Právo vznést námitku proti zpracování či omezení zpracování osobních dat
  • Právo na výmaz – za podmínky, že nebude existovat žádný jiný důvod, který nás opravňuje zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.). V takovém případě výmaz nemůžeme provést.

Jak dále využíváme Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem?

V případě, že jste nám udělil(a) dobrovolně souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům, tj. zejména za účelem nabízení služeb společnosti, zasílání informací, apod. a to emailem. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa. Ze zasílání reklamních emailů se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v zápatí každého takového sdělení, případně zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na fotograf@lukascerny.eu.
 

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

 

 


Spread the love