hands holding puzzle business problem solving concept

Moje služby

  • Hledáte kariérní nebo životní změny, toužíte po ujasnění svých skutečných cílů a věříte, že jsou pro vás dosažitelné. Chcete najít způsob, jak zredukovat stres a dosáhnout rovnováhy mezi prací a rodinou, finanční stabilitou a osobním životem a lépe spravovat svůj čas a pozornost.
  • Chcete rozvíjet schopnost vnímání vlastních potřeb, identifikovat své silné stránky a najít vlastní cestu. Zlepšit sebe disciplínu a hledat motivaci pro dosažení cílů. Pracovat na zlepšení zdraví a tělesné kondice, a to včetně aspektů, jako je dieta, cvičení, tancování, spánek a odpočinek.
  • Chcete zlepšit komunikační dovednosti, ať už v práci, nebo ve vztazích. Potřebujete podporu při rozhodování o zaměstnání a o jeho shodě s vašimi hodnotami. Hledáte vlastní definici úspěchu, smyslu práce a vhodných mezilidských vztahů.
  • Zvažujete založení vlastní firmy a si utřídit myšlenky o tom, jak to ovlivní váš život, zda jste ochotni podstoupit riziko a jak na to půjdete. Potřebujete pomoc při rozhodování v různých situacích.
  • Ztrácíte vnitřní sebevědomí, pochybujete o sobě a hledáte cestu ven z nepříjemné situace. Potřebujete podporu při návratu k vlastním životním prioritám a při rozhodování v různých oblastech.
  • Využívám také techniku NLP – Neuro-lingvistické programování, kterým můžeme odbourat špatné návyky, zvýšení sebevědomí, zlepšení komunikačních dovedností, nastavování osobního života, promýšlení jak na svůj byznys. Zvládání emocí, překonávání fóbií, zlepšení výkonu, změna nežádoucího chování a pod.

V čem jsi dobrý jako kouč?

Spousta lidí, a to dokonce i z mého mentorského kruhu, mě uznává pro mou schopnost pracovat s hlasem. Umím klást otázky s přesným tónem a intonací. Během koučovací praxe jsem obdržel zpětnou vazbu, že dokážu s hlasem pracovat natolik efektivně, že stejná otázka položená s odlišným tónem může mít zcela jiný význam. Během sezení navíc poskytuji klientům dostatek prostoru, aby se nad mými otázkami mohli pořádně zamyslet.

Práce s tichem a vnímání

Laikům to leckdy zní zvláštně, ale pracovat se dá i s tichem. Stačí, když má kouč dar naslouchání. Pak se – jako já – dokáže spojit s klientem, vnímat jeho emoce a sdílet jeho vizualizace. Tato dovednost mi umožňuje každého navigovat procesem koučování a vytvářet prostředí pro hlubší porozumění a růst.

Ceník

Pokud si nejste jistí a nebo jste nenašli téma, které vás zajímá neváhejte mne kontaktovat a vyžádat si konzultaci.
Nebo už víte a můžete se objednat na koučování nebo mentorování.